quang cáo

Hổ trợ online :
Email :
dienthoaigo@gmail.com
Banner
Chi nhánh công ty

Mạ Vàng Điện Thoại

Mạ Vàng Logo Công An
Mã:   51527
Vỏ:   1,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Mạ Vàng 24K
Nokia 8600 Luna
Mã:   12543
Vỏ:   Liên hệ
Vỏ + Máy:   3,400,000 VNĐ
Chất Liệu:  
Nokia 6700 Gold
Mã:   60104
Vỏ:   1,200,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   3,300,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mạ Vàng 10k
Mạ vàng 515 quan công
Mã:   51525
Vỏ:   1,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Mạ Vàng 24K
Nokia 515 Mạ Vàng Rồng 3D
Mã:   51524
Vỏ:   2,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Mạ Vàng 24K
515 Mạ Vàng Dê 3D
Mã:   51523
Vỏ:   2,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Mạ Vàng 24k
Bút Phong Thủy Mạ Vàng 24K
Mã:   60132
Vỏ:   Liên hệ
Vỏ + Máy:   1,500,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mạ Vàng 24K
515 Mạ Vàng Vỏ + Bàn Phím
Mã:   12491
Vỏ:   2,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   6,000,000 VNĐ
Chất Liệu:   Bàn Phím Mạ Vàng
Mạ Vàng Nokia 8800
Mã:   12470
Vỏ:   2,800,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Xi Mạ Vàng Lên Nhựa
515 Gắn Rồng Vàng
Mã:   60101
Vỏ:   2,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Mạ Vàng 24K
515 Mạ Vàng Khắc Rồng
Mã:   60118
Vỏ:   1,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Mạ Vàng 24K
515 Mạ Vàng Bát Mã
Mã:   12464
Vỏ:   1,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Công Nghệ Tráng Gương

điện thoại vỏ gỗ NEW

Mobiado 7210 6789 Inox
Mã:   12546
Vỏ:   2,200,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   3,200,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun Sọc + Inox
Mobiado 1202 6789 Inox
Mã:   12545
Vỏ:   700,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   1,100,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun Sọc + Inox
Mobiado 1202 6789 Ngà
Mã:   12544
Vỏ:   600,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   1,000,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun Sọc + Mica ngà
Vertu Gỗ 1202 New 125.42
Mã:   12542
Vỏ:   700,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   1,100,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun Sọc + Inox
Vertu Gỗ 7210 Limited
Mã:   12541
Vỏ:   2,300,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   3,300,000 VNĐ
Chất Liệu:   Inox + Mica + Mun Đen
Vertu Gỗ 1202 New 125.40
Mã:   12540
Vỏ:   600,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   1,000,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun Sọc + Mica Đen
Vỏ gỗ Vertu nokia 6700
Mã:   12539
Vỏ:   2,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Mun Sọc + Inox
Vertu 7210 V500
Mã:   12534
Vỏ:   2,100,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   3,100,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun Indo + Inox 304
Vỏ Gỗ Mobiado Xà Cừ 2015
Mã:   12533
Vỏ:   2,100,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   3,100,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun Indo + Xà Cừ
Điện Thoại Gỗ Nokia 105
Mã:   12528
Vỏ:   550,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   950,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun Indo
Vỏ Gỗ Nokia 105 New
Mã:   12507
Vỏ:   800,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   1,200,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun Sọc
Vỏ Gỗ Mica Ngà Nokia 105
Mã:   12530
Vỏ:   850,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   1,250,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun Indo + Mica Ngà
Vỏ Gỗ Hợp Kim Nokia 515
Mã:   12519
Vỏ:   2,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   5,500,000 VNĐ
Chất Liệu:   Inox 304 + Mun Indo
Vỏ Gỗ 7210 3D P-U
Mã:   12515
Vỏ:   1,850,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   2,850,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun Sọc + PU
Vỏ Gỗ Nokia 7210 Inox 304
Mã:   12513
Vỏ:   2,800,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   3,800,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun Sọc + Inox 304
Vỏ Gỗ 7210 Vertu New
Mã:   12527
Vỏ:   1,650,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   2,650,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun Indo + Vertu Bạc
Vỏ Gỗ 7210 Phím Mica Ngà
Mã:   12523
Vỏ:   1,200,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   2,200,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun Sọc + Mica Ngà
Vỏ Gỗ 7210 Phím Mica Đen
Mã:   12524
Vỏ:   1,200,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   2,200,000 VNĐ
Chất Liệu:   Cẩm Lai + Mica Đen
Vỏ gỗ nokia 7210 new 3
Mã:   12494
Vỏ:   1,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   2,500,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun Sọc + Mica Ngà
Vỏ Gỗ Mobiado Vincent
Mã:   12511
Vỏ:   1,350,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   2,350,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun Sọc + Center
Vỏ Gỗ 108 Đồng Hồ
Mã:   12526
Vỏ:   1,250,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   1,950,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun Sọc + Đồng Hồ
Vỏ Gỗ Hợp Kim 7210 New 3
Mã:   12481
Vỏ:   2,600,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   3,600,000 VNĐ
Chất Liệu:   Hợp Kim Inox 304
Vỏ gỗ 7210 new 2
Mã:   12493
Vỏ:   1,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   2,500,000 VNĐ
Chất Liệu:   Rễ Cẩm + Mica Đen
Vỏ Gỗ Vertu 7210 Móc Máy
Mã:   12467
Vỏ:   3,300,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   4,300,000 VNĐ
Chất Liệu:   Rễ Cẩm + Bạc MM

Bút Gỗ

Bộ Combo Hộp Gỗ + Bút Gỗ Gõ
Mã:   12520
Vỏ:   Liên hệ
Vỏ + Máy:   150,000 VNĐ
Chất Liệu:   Gỗ Gõ
Bộ Combo Hộp Gỗ + Bút Gỗ Thông
Mã:   12521
Vỏ:   Liên hệ
Vỏ + Máy:   200,000 VNĐ
Chất Liệu:   Gỗ Thông
Bút Gỗ Mực Nước 125.09
Mã:   12509
Vỏ:   Liên hệ
Vỏ + Máy:   150,000 VNĐ
Chất Liệu:   Gõ Đỏ
Bút Gỗ 124.66
Mã:   12466
Vỏ:   Liên hệ
Vỏ + Máy:   300,000 VNĐ
Chất Liệu:   Gõ Đỏ

Vỏ Gỗ Phổ Thông

Vỏ Gỗ 107
Mã:   50100
Vỏ:   350,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Gỗ Giáng Hương
Vỏ Gỗ 7210 Vertu
Mã:   50110
Vỏ:   350,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Gỗ Giáng Hương
Vỏ Gỗ 1280
Mã:   50107
Vỏ:   250,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Gỗ Giáng Hương
Vỏ Gỗ 1202
Mã:   50106
Vỏ:   250,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Gỗ Giáng Hương

Vỏ gỗ trung cấp

Vertu Gỗ 1202 125.38
Mã:   12538
Vỏ:   700,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   1,100,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun sọc + inox 304
Vertu Gỗ 1202 125.37
Mã:   12537
Vỏ:   600,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   1,000,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun sọc + mica đen
Vỏ gỗ Nokia 105 123.89
Mã:   12389
Vỏ:   600,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   1,000,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun Sọc + Cẩm Lai
Vỏ gỗ Nokia 105 123.86
Mã:   12386
Vỏ:   600,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   1,000,000 VNĐ
Chất Liệu:   Cẩm Lai + Mun Sọc
Vỏ Gỗ 105 New
Mã:   12532
Vỏ:   650,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   1,050,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun Sọc + Mica ngà
vỏ gỗ Nokia 105 chốt loa
Mã:   12492
Vỏ:   650,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   1,050,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun Sọc + Chốt Loa
Vỏ Gỗ hợp kim Nokia 108
Mã:   12443
Vỏ:   1,250,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   1,980,000 VNĐ
Chất Liệu:   Hợp Kim Inox 304
Vỏ Gỗ 1202 mặt hợp kim
Mã:   12444
Vỏ:   1,400,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   1,850,000 VNĐ
Chất Liệu:   Hợp Kim Inox 304

Vỏ gỗ cao cấp rubynd

Vỏ gỗ Nokia 515 124.05
Mã:   12405
Vỏ:   2,350,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   5,750,000 VNĐ
Chất Liệu:   Siêu Mỏng 12mm
Vổ gổ kim cương 123.56
Mã:   12356
Vỏ:   17,550,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   18,000,000 VNĐ
Chất Liệu:   Kim Cương Nhân Tạo
vỏ gỗ 7210 vertu bạc
Mã:   12449
Vỏ:   3,300,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   4,600,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun Sọc + Bạc MM
Vỏ Gỗ Nu Hương Nokia 1202
Mã:   12460
Vỏ:   2,350,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   2,800,000 VNĐ
Chất Liệu:   Nu Hương + Topa Xanh Lá

Điện Thoại Vàng

Vỏ Gỗ 6700 124.30
Mã:   12430
Vỏ:   12,600,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Trắc + Vàng 18k
Ngựa vàng Nokia 6700 2014
Mã:   12410
Vỏ:   14,750,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Mun Đặc Biệt + Vàng 18K
Điện Thoại Vàng 6700 888.88
Mã:   88888
Vỏ:   66,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   68,000,000 VNĐ
Chất Liệu:   2,190 Lượng Vàng 18K
iPhone 5S Đúc Vàng
Mã:   12426
Vỏ:   99,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Vàng 18K 3.5 Lượng

Điện thoại sừng trâu

Vỏ sừng trâu 7210
Mã:   12381
Vỏ:   2,600,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   3,900,000 VNĐ
Chất Liệu:   Sừng + Topa Đen
Vỏ Sừng Nokia 206 123.31
Mã:   12331
Vỏ:   3,400,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   4,700,000 VNĐ
Chất Liệu:   Sừng Trâu 100%
Nokia 7210 vỏ sừng trâu
Mã:   12475
Vỏ:   3,350,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   4,650,000 VNĐ
Chất Liệu:   Sừng Trâu + Viền Đá
Vỏ Sừng 7210 124.37
Mã:   12437
Vỏ:   2,750,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   4,050,000 VNĐ
Chất Liệu:   Sừng Trâu + Topa Đen

Vỏ gỗ phong thủy 3D

vỏ gỗ 3D 7210 124.01
Mã:   12401
Vỏ:   Liên hệ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:  
Vỏ Gỗ 206 3D 124.23
Mã:   12423
Vỏ:   2,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   3,800,000 VNĐ
Chất Liệu:   Nu 2 màu
vỏ gỗ 108 3d rồng 123.83
Mã:   12383
Vỏ:   1,200,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   1,930,000 VNĐ
Chất Liệu:   3D Rồng
Vỏ gỗ nokia 105 123.58
Mã:   12358
Vỏ:   1,050,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   1,450,000 VNĐ
Chất Liệu:   3D Bát Mã

Vỏ gỗ bàn phím qwerty

Vỏ Gỗ BB Mặt Inox
Mã:   12512
Vỏ:   1,700,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Mun Sọc + Inox 304
Điện thoại vỏ gỗ Qwerty
Mã:   12440
Vỏ:   1,350,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   2,850,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun Sọc + Center Hột
Vỏ gỗ E71 | E72 124.12
Mã:   12412
Vỏ:   2,700,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Mun Đặc Biệt
Vỏ Gỗ BB 8120 123.53
Mã:   12353
Vỏ:   1,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Gỗ Cầm Lai

Vỏ gỗ độc nhất

Ốp Gỗ Iphone 6
Mã:   12548
Vỏ:   550,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Gỗ Thích Cứng (Hard Maple)
Ốp Gỗ HTC
Mã:   12547
Vỏ:   750,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Gỗ Hương
Vỏ gỗ NGage 123.20
Mã:   12320
Vỏ:   2,050,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Mun Sọc + Xà Cừ
Vỏ gỗ thỏi son 123.40
Mã:   12340
Vỏ:   900,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   2,900,000 VNĐ
Chất Liệu:   Gỗ Thông Vàng

Điện thoại mobiado

Mobiado 712 Gold 124.21
Mã:   12421
Vỏ:   Liên hệ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:  
Mobiado One 77 Bạc 123.35
Mã:   12335
Vỏ:   Liên hệ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:  
Mobiado One 77 Gold 123.34
Mã:   12334
Vỏ:   Liên hệ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:  
Mobiado 712 Gold 123.33
Mã:   12333
Vỏ:   Liên hệ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:  

Thống Kê Truy Cập

Đang Online : 39 Thống Kê Theo Tuần : 1527 Thông Kê Theo Tháng : 6425 Tổng Lượng Truy Cập : 520425

 

 

                         HỒ CHÍ MINH  CN1: 597  Đường 3 Tháng 2, P.8,  Quận 10
   CN2: 33/39  Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú
  HOTLINE: 094.2222.092 & 098.22222.87 (Gặp Dũng)
   
ĐÀ NẴNG  CN1: 94 Nguyễn Hoàng, Thanh Khê, Đà Nẵng 
   HOTLINE: 0944.00.33.55 (Gặp Quý)

Mạ vàng - Đúc vàng - Khảm vàng - Khảm kim cương - Khảm đá quý cho tất cả các dòng điện thoại - Liên hệ 098.22222.87