Hổ trợ online :
Email :
dienthoaigo@gmail.com
Banner
Chi nhánh công ty

Mạ Vàng Điện Thoại

mạ vàng nokia 515
Mã   :   12491
Vỏ   :   3,200,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Bàn Phím Mạ Vàng
Hộp Quẹt Zippo mạ vàng
Mã   :   12487
Vỏ   :   1,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Mạ vàng kim loại
Mạ Vàng Iphone 6
Mã   :   12486
Vỏ   :   6,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Mạ Vàng Lên Nhôm
Mạ Vàng Nokia 8800
Mã   :   12470
Vỏ   :   2,800,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Xi Mạ Vàng Lên Nhựa
mạ vàng điện thoại nokia 208
Mã   :   12488
Vỏ   :   1,200,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Mạ Vàng Lên Nhựa
Mạ Vàng Điện Thoại 515
Mã   :   12464
Vỏ   :   1,200,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Công Nghệ Tráng Gương
Xi Mạ Vàng HTC One
Mã   :   12469
Vỏ   :   1,200,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Xi Mạ Vàng Lên Nhôm
Mạ Vàng IPhone 5 5s
Mã   :   12468
Vỏ   :   1,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Xi Mạ Vàng Lên Nhôm
Mạ vàng điện thoại trung quốc
Mã   :   12476
Vỏ   :   2,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Công Nghệ Mạ Vàng Nhựa
Mạ Vàng Mobiado 712
Mã   :   12472
Vỏ   :   1,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Xi Mạ Vàng Sườn Mobiado
Mạ vàng điện thoại 105
Mã   :   12453
Vỏ   :   1,100,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   1,500,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Xi Mạ Vàng Lên Nhựa
Xi Mạ Inox Điện Thoại 105
Mã   :   12454
Vỏ   :   600,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   1,000,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Xi Mạ Inox Lên Nhựa

điện thoại vỏ gỗ NEW

vỏ gỗ nokia 7210 new
Mã   :   12490
Vỏ   :   2,800,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   4,100,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Rễ Cẩm + Mica Đen
vỏ gỗ nokia 225 inox 304
Mã   :   12489
Vỏ   :   3,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   4,300,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Gỗ Nu + Hợp Kim + Đá
Vỏ Gỗ 225 Topa Đen
Mã   :   12485
Vỏ   :   2,100,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   3,400,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Siêu Mỏng Chỉ 12 MM
Vỏ Gỗ Nu Hương 1202
Mã   :   12459
Vỏ   :   2,350,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   2,800,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Nu Hương + Đá Topa Đen
vỏ gỗ hợp kim 7210 new 5
Mã   :   12484
Vỏ   :   3,300,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   4,600,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Hợp Kim Inox 304
Vỏ gỗ hợp kim 7210 new 4
Mã   :   12479
Vỏ   :   3,150,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   4,450,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Hợp Kim Inox 304
vỏ hợp kim 7210 Thuyền
Mã   :   12480
Vỏ   :   3,150,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   4,450,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Hợp Kim Inox 304
Vỏ Gỗ Hợp Kim 7210 New 3
Mã   :   12481
Vỏ   :   2,800,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   4,100,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Hợp Kim Inox 304
Vỏ Gỗ Điện Thoại E71 / E72
Mã   :   12477
Vỏ   :   1,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Dạ Quang + Mica Ngà
vỏ gỗ nokia 7210 mã đáo
Mã   :   12482
Vỏ   :   1,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   2,300,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mun Sọc + Mica ngà
vỏ gỗ nokia 7210 dạ quang
Mã   :   12474
Vỏ   :   1,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   2,300,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mun Sọc + Mica ngà
Vỏ Gỗ Nokia 105 Dạ Quang
Mã   :   12446
Vỏ   :   750,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   1,150,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mun Sọc + Dạ Quang
Điện thoại vỏ gỗ 108
Mã   :   12441
Vỏ   :   1,300,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   2,050,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mun Sọc + Đồng Hồ
Điện Thoại Vỏ Gỗ 105 New
Mã   :   12450
Vỏ   :   600,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   1,000,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mun Sọc + Mica ngà
Vỏ Sừng trâu 1280 123.74
Mã   :   12374
Vỏ   :   2,300,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Sừng + Đá Topa Đen
vỏ gỗ Nokia 206 mã đáo thành công
Mã   :   12483
Vỏ   :   800,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :  
Vỏ Gỗ Vertu 7210 Móc Máy
Mã   :   12467
Vỏ   :   3,300,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   4,600,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Rễ Cẩm + Bạc MM
Điện Thoại Vỏ Gỗ Khảm Rồng Vàng
Mã   :   12465
Vỏ   :   23,700,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   24,999,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Trắc Đỏ + Vàng 18k
vỏ gỗ 7210 vertu bạc
Mã   :   12449
Vỏ   :   3,300,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   4,600,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mun Sọc + Bạc MM
Vỏ Gỗ 7210 124.31
Mã   :   12431
Vỏ   :   3,300,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   4,600,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mun Sọc
Ốp Gỗ Samsung S4
Mã   :   12448
Vỏ   :   950,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Gỗ Cẩm + Dạ Quang
Vỏ gỗ 7210 123.95
Mã   :   12395
Vỏ   :   2,600,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   3,900,000 VNĐ

Chất Liệu   :   3D Bát Mã

Bút Gỗ

chìa khóa gỗ Ô tô
Mã   :   12473
Vỏ   :   900,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Gỗ nu + đá Topa + 3D
Bút Gỗ 124.66
Mã   :   12466
Vỏ   :   Liên hệ
Vỏ + Máy   :   300,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Gõ Đỏ
Hộp Viết màu Trắng
Mã   :   12411
Vỏ   :   90,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Gỗ Thông New Zealand
Bút Gỗ cao cấp 125.99
Mã   :   12599
Vỏ   :   200,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Gỗ Thông

Vỏ Gỗ Phổ Thông

Vỏ Gỗ Nokia 1280 1202 101.03
Mã   :   10103
Vỏ   :   450,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Mica Ngà + Mun Thường
Vỏ Gỗ 1202 , 1280 123.06
Mã   :   12306
Vỏ   :   350,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Gỗ Cẩm Lai Thường
Vỏ Gỗ 1202 , 1280 123.04
Mã   :   12304
Vỏ   :   350,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Gỗ Cẩm Lai Thường
Vỏ Gỗ 1202 , 1280 123.05
Mã   :   12305
Vỏ   :   350,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Gỗ Cẩm Lai Thường

Vỏ gỗ trung cấp

Vỏ gỗ Nokia 105 123.89
Mã   :   12389
Vỏ   :   650,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   1,050,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mun Sọc + Cẩm Lai
vỏ gỗ Nokia 206 123.77
Mã   :   12377
Vỏ   :   1,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   2,300,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mun Sọc + Nu Vàng
vỏ gỗ Nokia 105 123.87
Mã   :   12387
Vỏ   :   600,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   1,000,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Cẩm Lai + Mun Sọc
Điện thoai vỏ gỗ 1202 mặt hợp kim
Mã   :   12444
Vỏ   :   1,400,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   1,850,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Hợp Kim Inox 304

Vỏ gỗ cao cấp rubynd

Vỏ gỗ Nokia 515 124.05
Mã   :   12405
Vỏ   :   2,350,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   5,750,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Siêu Mỏng 12mm
vỏ gỗ Nokia 206 123.78
Mã   :   12378
Vỏ   :   3,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   4,300,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Sừng + Ruby Đỏ
Vỏ gỗ Rubynd 7210 123.41
Mã   :   12341
Vỏ   :   1,725,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   3,025,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mun Sọc + Nu Ốp
Điện thoại sừng trâu 108 123.73
Mã   :   12373
Vỏ   :   1,950,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   2,680,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Phím Vertu Bạc Ý

Điện Thoại Vàng

Vỏ Gỗ 6700 124.30
Mã   :   12430
Vỏ   :   12,600,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Trắc + Vàng 18k
Ngựa vàng Nokia 6700 2014
Mã   :   12410
Vỏ   :   14,750,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Mun Đặc Biệt + Vàng 18K
Điện Thoại Vàng 6700 888.88
Mã   :   88888
Vỏ   :   99,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Tùy Lượng Vàng
iPhone 5S Đúc Vàng
Mã   :   12426
Vỏ   :   99,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Vàng 18K 3.5 Lượng

Điện thoại sừng trâu

Vỏ sừng trâu 7210
Mã   :   12381
Vỏ   :   2,600,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   3,900,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Sừng + Topa Đen
Vỏ Sừng Nokia 206 123.31
Mã   :   12331
Vỏ   :   3,400,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   4,700,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Sừng Trâu 100%
Vỏ Sừng 7210 3D 124.32
Mã   :   12432
Vỏ   :   2,450,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   3,750,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Sừng Trâu + 3D Ngựa Sừng
Vỏ Gỗ N79 124.13
Mã   :   12413
Vỏ   :   2,250,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Sừng Trâu 100%

Vỏ gỗ phong thủy 3D

vỏ gỗ 3D 7210 124.01
Mã   :  
Vỏ   :   Liên hệ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :  
Vỏ Gỗ 206 3D 124.23
Mã   :   12423
Vỏ   :   2,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   3,800,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Nu 2 màu
vỏ gỗ 108 3d rồng 123.83
Mã   :   12383
Vỏ   :   1,200,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   1,930,000 VNĐ

Chất Liệu   :   3D Rồng
Vỏ gỗ nokia 105 123.58
Mã   :   12358
Vỏ   :   1,050,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   1,450,000 VNĐ

Chất Liệu   :   3D Bát Mã

Vỏ gỗ bàn phím qwerty

Điện thoại vỏ gỗ Qwerty
Mã   :   12440
Vỏ   :   1,350,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   2,850,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mun Sọc + Center Hột
Vỏ gỗ E71 | E72 124.12
Mã   :   12412
Vỏ   :   2,700,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Mun Đặc Biệt
Vỏ gỗ E71 | E72 123.93
Mã   :   12393
Vỏ   :   1,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Cẩm Lai
Vỏ Gỗ BB 8120 123.53
Mã   :   12353
Vỏ   :   1,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Gỗ Cầm Lai

Vỏ gỗ độc nhất

Ốp xà cừ Iphone 5 123.94
Mã   :   12394
Vỏ   :   800,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Xà Cừ Tự Nhiên
Vỏ gỗ nokia 8800 123.66
Mã   :   12366
Vỏ   :   500,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Mun Sọc
Vỏ gỗ NGage 123.20
Mã   :   12320
Vỏ   :   2,050,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Mun Sọc + Xà Cừ
Vỏ gỗ thỏi son 123.40
Mã   :   12340
Vỏ   :   900,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   2,900,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Gỗ Thông Vàng

Điện thoại mobiado

Mobiado 712 Gold 124.21
Mã   :   12421
Vỏ   :   Liên hệ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :  
Mobiado One 77 Bạc 123.35
Mã   :   12335
Vỏ   :   Liên hệ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :  
Mobiado One 77 Gold 123.34
Mã   :   12334
Vỏ   :   Liên hệ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :  
Mobiado 712 Gold 123.33
Mã   :   12333
Vỏ   :   Liên hệ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :  

Thống Kê Truy Cập

Đang Online : 38 Thống Kê Theo Tuần : 2337 Thông Kê Theo Tháng : 1959 Tổng Lượng Truy Cập : 308465

 

 

                         HỒ CHÍ MINH  CN1: 573D Cách Mạng Tháng 8, P.15, Q.10
   CN2: 597  Đường 3 Tháng 2, P.8,  Quận 10
   CN3: 33/39  Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú
   HOTLINE: 094.2222.092 & 098.22222.87 (Gặp Dũng)
   
ĐÀ NẴNG  CN1: 94 Nguyễn Hoàng, Thanh Khê, Đà Nẵng 
   HOTLINE: 0944.00.33.55 (Gặp Quý)

Mạ vàng - Đúc vàng - Khảm vàng - Khảm kim cương - Khảm đá quý cho tất cả các dòng điện thoại