Hổ trợ online :
Email :
dienthoaigo@gmail.com
Banner
Chi nhánh công ty

Mạ Vàng Điện Thoại

 515 quan công 515.25
Mã:   51525
Vỏ:   1,300,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Mạ Vàng 24K
Mua ngay
515 Rồng 3D 515.24
Mã:   51524
Vỏ:   1,800,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Mạ Vàng 24K
Mua ngay
Bút Một Rồng 601.32
Mã:   60132
Vỏ:   Liên hệ
Vỏ + Máy:   1,200,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mạ Vàng 24K
Mua ngay
515 Bàn Phím 124.91
Mã:   12491
Vỏ:   1,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Bàn Phím Mạ Vàng 24k
Mua ngay
Vỏ Gold 8800 124.70
Mã:   12470
Vỏ:   3,800,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Full bộ
Mua ngay
515 Công An 515.27
Mã:   51527
Vỏ:   1,300,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Mạ Vàng 24K
Mua ngay
515 Rồng A 601.18
Mã:   60118
Vỏ:   1,300,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Mạ Vàng 24K
Mua ngay
515 Bát Mã 124.64
Mã:   12464
Vỏ:   1,300,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Công Nghệ Tráng Gương
Mua ngay
Mạ vàng điện thoại trung quốc
Mã:   12476
Vỏ:   2,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Công Nghệ Mạ Vàng Nhựa
Mua ngay
Mạ Vàng Mobiado 712
Mã:   12472
Vỏ:   1,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Xi Mạ Vàng Sườn Mobiado
Mua ngay

Vỏ Gỗ Trung Cấp

Vỏ Gỗ 125.38
Mã:   12538
Vỏ:   600,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Nokia 1202 1280 105 . . .
Mua ngay
Vỏ Gỗ 125.37
Mã:   12537
Vỏ:   500,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Nokia 1202 1280 105 . . .
Mua ngay
Điện Thoại Vỏ Gỗ 125.56
Mã:   12556
Vỏ:   Liên hệ
Vỏ + Máy:   699,000 VNĐ
Chất Liệu:   Siêu Khuyến Mãi 1661
Mua ngay
Điện Thoại Vỏ Gỗ 125.54
Mã:   12554
Vỏ:   Liên hệ
Vỏ + Máy:   649,000 VNĐ
Chất Liệu:   Siêu Khuyến Mãi 1202
Mua ngay
Vỏ Gỗ 125.45
Mã:   12545
Vỏ:   600,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Nokia 1202 1280 105 . . .
Mua ngay
Vỏ Gỗ 125.44
Mã:   12544
Vỏ:   500,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Nokia 1202 1280 105 . . .
Mua ngay
Vỏ Gỗ 125.40
Mã:   12540
Vỏ:   500,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Nokia 1202 1280 105 . . .
Mua ngay
Vỏ gỗ 123.92
Mã:   12392
Vỏ:   450,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Nokia 105, 106, 1202 . . .
Mua ngay
Vỏ gỗ 123.17
Mã:   12317
Vỏ:   450,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Nokia 1202 1280 105 . . .
Mua ngay
Vỏ Gỗ 123.22
Mã:   12322
Vỏ:   450,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Nokia 1202 1280 105 . . .
Mua ngay
Vỏ Gỗ 125.28
Mã:   12528
Vỏ:   450,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Nokia 1202 1280 105 . . .
Mua ngay
Vỏ Gỗ 125.07
Mã:   12507
Vỏ:   450,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Nokia 1202 1280 105 . . .
Mua ngay
vỏ gỗ 123.87
Mã:   12387
Vỏ:   450,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Nokia 1202 1280 105 . . .
Mua ngay
Vỏ Gỗ 124.50
Mã:   12450
Vỏ:   450,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Nokia 1202 1280 105 . . .
Mua ngay
Vỏ Gỗ 123.82
Mã:   12382
Vỏ:   1,150,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Nokia 1202 1280 105 . . .
Mua ngay

Vỏ gỗ cao cấp

Mobiado 12558
Mã:   12558
Vỏ:   1,600,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   2,600,000 VNĐ
Chất Liệu:   Nokia 7210, 6300, 6700...
Mua ngay
Mobiado 125.57
Mã:   12557
Vỏ:   1,600,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   2,600,000 VNĐ
Chất Liệu:   Nokia 7210, 6300, 6700 . . .
Mua ngay
Mobiado 125.46
Mã:   12546
Vỏ:   2,200,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   3,200,000 VNĐ
Chất Liệu:   Nokia 7210, 6300, 6700 . . .
Mua ngay
Vertu 125.41
Mã:   12541
Vỏ:   2,300,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   3,300,000 VNĐ
Chất Liệu:   Nokia 7210, 6300, 6700 . . .
Mua ngay
Vertu 125.39
Mã:   12539
Vỏ:   2,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Nokia 6700, 7210, 6300
Mua ngay
Vertu 125.34
Mã:   12534
Vỏ:   2,100,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   3,100,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun Indo + Inox 304
Mua ngay
Mobiado 125.33
Mã:   12533
Vỏ:   2,100,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   3,100,000 VNĐ
Chất Liệu:   Mun Indo + Xà Cừ
Mua ngay
Vertu 124.60
Mã:   12460
Vỏ:   2,250,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   2,650,000 VNĐ
Chất Liệu:   Nokia 1202 1280 105 7210 6300 . . .
Mua ngay
Mobiado 125.19
Mã:   12519
Vỏ:   2,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   5,500,000 VNĐ
Chất Liệu:   Nokia 515, 7210, 6300, 6700 . . .
Mua ngay
Vertu 125.13
Mã:   12513
Vỏ:   2,700,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   3,700,000 VNĐ
Chất Liệu:   Nokia 7210, 6300, 6700, 206 . . .
Mua ngay
Vertu 125.27
Mã:   12527
Vỏ:   1,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   2,500,000 VNĐ
Chất Liệu:   Nokia 7210, 6300, 6700, 206 . . .
Mua ngay
Mobiado 124.81
Mã:   12481
Vỏ:   2,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   3,500,000 VNĐ
Chất Liệu:   Hợp Kim Inox 304
Mua ngay

Vỏ gỗ bàn phím qwerty

Vỏ Gỗ Q 125.12
Mã:   12512
Vỏ:   1,700,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Nokia E71, E72, E63, BB . . .
Mua ngay
Vỏ Gỗ Q 124.40
Mã:   12440
Vỏ:   1,350,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   2,850,000 VNĐ
Chất Liệu:   Nokia E71, E72, E63, BB . . .
Mua ngay
Vỏ Gỗ Q 124.12
Mã:   12412
Vỏ:   2,700,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Nokia E71, E72, E63, BB . . .
Mua ngay
Vỏ Gỗ Q 123.53
Mã:   12353
Vỏ:   1,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Nokia E71, E72, E63, BB . . .
Mua ngay

Điện thoại sừng trâu

Vỏ sừng trâu 123.81
Mã:   12381
Vỏ:   2,600,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   3,900,000 VNĐ
Chất Liệu:   Nokia 7210, 6300, 6700 . . .
Mua ngay
Vỏ Sừng Trâu 123.31
Mã:   12331
Vỏ:   3,400,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   4,700,000 VNĐ
Chất Liệu:   Nokia 7210, 6300, 6700 . . .
Mua ngay
Vỏ Sừng Trâu 124.75
Mã:   12475
Vỏ:   3,350,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   4,650,000 VNĐ
Chất Liệu:   Nokia 7210, 6300, 6700 . . .
Mua ngay
Vỏ Sừng Trâu 124.37
Mã:   12437
Vỏ:   2,750,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   4,050,000 VNĐ
Chất Liệu:   Sừng Trâu + Topa Đen
Mua ngay

Vỏ gỗ phong thủy 3D

Vỏ Gỗ 3D 124.01
Mã:   12401
Vỏ:   Liên hệ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Nokia 7210, 6300, 6700 . . .
Mua ngay
Vỏ Gỗ 3D 124.23
Mã:   12423
Vỏ:   2,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   3,800,000 VNĐ
Chất Liệu:   Nokia 206, 6300, 6700 . . .
Mua ngay
Vỏ Gỗ 3D 123.83
Mã:   12383
Vỏ:   1,200,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   1,930,000 VNĐ
Chất Liệu:   Nokia 7210, 6300, 6700 . . .
Mua ngay
Vỏ Gỗ 3D 125.15
Mã:   12515
Vỏ:   1,850,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   2,850,000 VNĐ
Chất Liệu:   Nokia 7210, 6300, 6700 . . .
Mua ngay

Vỏ Gỗ Phổ Thông

Vỏ Gỗ PT 501.00
Mã:   50100
Vỏ:   250,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Nokia 106, 107 . . .
Mua ngay
Vỏ Gỗ PT 501.10
Mã:   50110
Vỏ:   350,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Nokia 7210, 6300, 6700 . . .
Mua ngay
Vỏ Gỗ PT 501.07
Mã:   50107
Vỏ:   250,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Nokia 1202 1280 105 . . .
Mua ngay
Vỏ Gỗ PT 501.06
Mã:   50106
Vỏ:   250,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Nokia 1202 1280 105 . . .
Mua ngay

Vỏ gỗ độc nhất

Ốp Gỗ Iphone 6
Mã:   12548
Vỏ:   550,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Gỗ Thích Cứng (Hard Maple)
Mua ngay
Ốp Gỗ HTC
Mã:   12547
Vỏ:   750,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Gỗ Hương
Mua ngay
Vỏ gỗ NGage 123.20
Mã:   12320
Vỏ:   2,050,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   Liên hệ
Chất Liệu:   Mun Sọc + Xà Cừ
Mua ngay
Vỏ gỗ thỏi son 123.40
Mã:   12340
Vỏ:   900,000 VNĐ
Vỏ + Máy:   2,900,000 VNĐ
Chất Liệu:   Gỗ Thông Vàng
Mua ngay

Bút Gỗ

Bộ Combo Hộp Gỗ + Bút Gỗ Gõ
Mã:   12520
Vỏ:   Liên hệ
Vỏ + Máy:   150,000 VNĐ
Chất Liệu:   Gỗ Gõ
Mua ngay
Bộ Combo Hộp Gỗ + Bút Gỗ Thông
Mã:   12521
Vỏ:   Liên hệ
Vỏ + Máy:   200,000 VNĐ
Chất Liệu:   Gỗ Thông
Mua ngay
Bút Gỗ Mực Nước 125.09
Mã:   12509
Vỏ:   Liên hệ
Vỏ + Máy:   150,000 VNĐ
Chất Liệu:   Gõ Đỏ
Mua ngay
Bút Gỗ 124.66
Mã:   12466
Vỏ:   Liên hệ
Vỏ + Máy:   300,000 VNĐ
Chất Liệu:   Gõ Đỏ
Mua ngay

Thống Kê Truy Cập

Đang Online : 34 Thống Kê Theo Tuần : 1881 Thông Kê Theo Tháng : 6468 Tổng Lượng Truy Cập : 666757