quang cáo

Hổ trợ online :
Email :
dienthoaigo@gmail.com
Banner
Chi nhánh công ty

Mạ Vàng Điện Thoại

Mạ Vàng IPhone 6 K.Cương
Mã   :   12502
Vỏ   :   9,999,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Mạ Vàng Đính Kim Cương
mạ vàng Nokia 225
Mã   :   12495
Vỏ   :   1,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   2,800,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mạ Vàng Trên Nhựa
mạ vàng nokia 515
Mã   :   12491
Vỏ   :   3,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   6,500,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Bàn Phím Mạ Vàng
Hộp Quẹt Zippo mạ vàng
Mã   :   12487
Vỏ   :   1,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Mạ Vàng Kim Loại
Mạ Vàng Iphone 6
Mã   :   12486
Vỏ   :   6,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Mạ Vàng Lên Nhôm
Mạ Vàng Nokia 8800
Mã   :   12470
Vỏ   :   2,800,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Xi Mạ Vàng Lên Nhựa
Mạ Vàng 515 Chữ Lộc
Mã   :   12508
Vỏ   :   1,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Mạ Vàng 24K
Mạ Vàng Nokia 208
Mã   :   12488
Vỏ   :   1,200,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Mạ Vàng Lên Nhựa
Mạ Vàng Điện Thoại 515
Mã   :   12464
Vỏ   :   1,200,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Công Nghệ Tráng Gương
Mạ Vàng Mobiado 712
Mã   :   12472
Vỏ   :   1,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Xi Mạ Vàng Sườn Mobiado
Mạ vàng điện thoại 105
Mã   :   12453
Vỏ   :   1,100,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   1,500,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Xi Mạ Vàng Lên Nhựa
Xi Mạ Inox Điện Thoại 105
Mã   :   12454
Vỏ   :   600,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   1,000,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Xi Mạ Inox Lên Nhựa

điện thoại vỏ gỗ NEW

Vỏ Gỗ Mobiado Vincent Van Gold
Mã   :   12511
Vỏ   :   1,350,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   2,650,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mun Sọc + Center
Vỏ Gỗ Nokia 105 New
Mã   :   12507
Vỏ   :   850,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   1,250,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mun Sọc
vỏ gỗ Nokia 105 chốt loa
Mã   :   12492
Vỏ   :   650,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   1,050,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mun Sọc + Chốt Loa
Vỏ Gỗ Nokia 105 Dạ Quang
Mã   :   12446
Vỏ   :   750,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   1,150,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mun Sọc + Dạ Quang
vỏ gỗ Nokia 105 123.87
Mã   :   12387
Vỏ   :   600,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   1,000,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Cẩm Lai + Mun Sọc
Vỏ Gỗ 7210 kiểu Vertu
Mã   :   12504
Vỏ   :   2,100,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   3,400,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mun Sọc + phím Vertu
vỏ gỗ nokia 7210 new
Mã   :   12490
Vỏ   :   2,700,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   4,000,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Rễ Cẩm + Mica Đen
vỏ hợp kim 7210 Thuyền
Mã   :   12480
Vỏ   :   2,850,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   4,150,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Hợp Kim Inox 304
Vỏ Gỗ Hợp Kim Nokia 515
Mã   :   12505
Vỏ   :   3,200,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   6,200,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Hợp Kim + Topa Xanh
Vỏ gỗ nokia 7210 new 3
Mã   :   12494
Vỏ   :   1,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   2,800,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mun Sọc + Mica Ngà
Vỏ gỗ 7210 new 2
Mã   :   12493
Vỏ   :   1,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   2,800,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Rễ Cẩm + Mica Đen
vỏ gỗ hợp kim 7210 new 5
Mã   :   12484
Vỏ   :   3,300,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   4,600,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Hợp Kim Inox 304
Vỏ gỗ hợp kim 7210 new 4
Mã   :   12479
Vỏ   :   2,950,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   4,250,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Hợp Kim Inox 304
Vỏ Gỗ Hợp Kim 7210 New 3
Mã   :   12481
Vỏ   :   2,600,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   3,900,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Hợp Kim Inox 304
Vỏ gỗ iphone 6
Mã   :   12498
Vỏ   :   950,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Gỗ Giáng Hương
Vỏ Gỗ phối da Nokia 7210
Mã   :   12496
Vỏ   :   2,300,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   3,600,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Rễ Cẩm + Da Bò
vỏ gỗ nokia 225 inox 304
Mã   :   12489
Vỏ   :   3,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   4,300,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Gỗ Nu + Hợp Kim + Đá
vỏ gỗ điện thoại đồng hồ
Mã   :   12497
Vỏ   :   1,750,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   3,050,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mun Sọc + Đồng Hồ
Ốp Gỗ Samsung S4
Mã   :   12448
Vỏ   :   950,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Gỗ Cẩm + Dạ Quang
Vỏ Gỗ Nu Hương 1202
Mã   :   12459
Vỏ   :   2,350,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   2,800,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Nu Hương + Đá Topa Đen
vỏ gỗ nokia 7210 dạ quang
Mã   :   12474
Vỏ   :   1,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   2,300,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mun Sọc + Mica ngà
Vỏ Gỗ Vertu 7210 Móc Máy
Mã   :   12467
Vỏ   :   3,300,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   4,600,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Rễ Cẩm + Bạc MM
Vỏ Gỗ Khảm Rồng Vàng
Mã   :   12465
Vỏ   :   23,700,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   24,999,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Trắc Đỏ + Vàng 18k
Vỏ Gỗ 7210 124.31
Mã   :   12431
Vỏ   :   3,300,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   4,600,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mun Sọc

Bút Gỗ

Bút Gỗ Mực Nước 125.09
Mã   :   12509
Vỏ   :   Liên hệ
Vỏ + Máy   :   150,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Gõ Đỏ
Bút gỗ xoay 123.99
Mã   :   12399
Vỏ   :   Liên hệ
Vỏ + Máy   :   100,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Gỗ Đỏ
Bút Gỗ 124.66
Mã   :   12466
Vỏ   :   Liên hệ
Vỏ + Máy   :   300,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Gõ Đỏ
Bút Gỗ cao cấp 125.99
Mã   :   12599
Vỏ   :   Liên hệ
Vỏ + Máy   :   200,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Gỗ Thông

Vỏ Gỗ Phổ Thông

Vỏ Gỗ 101 Vertu
Mã   :   50117
Vỏ   :   250,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Gỗ Giáng Hương
Vỏ Gỗ 7210 Vertu
Mã   :   50110
Vỏ   :   350,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Gỗ Giáng Hương
Vỏ Gỗ 1280
Mã   :   50107
Vỏ   :   250,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Gỗ Giáng Hương
Vỏ Gỗ 1202
Mã   :   50106
Vỏ   :   250,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Gỗ Giáng Hương

Vỏ gỗ trung cấp

Vỏ gỗ Nokia 105 123.89
Mã   :   12389
Vỏ   :   650,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   1,050,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mun Sọc + Cẩm Lai
Vỏ gỗ Nokia 105 123.86
Mã   :   12386
Vỏ   :   600,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   1,000,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Cẩm Lai + Mun Sọc
vỏ gỗ Nokia 206 123.77
Mã   :   12377
Vỏ   :   1,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   2,300,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mun Sọc + Nu Vàng
Vỏ Gỗ hợp kim Nokia 108
Mã   :   12443
Vỏ   :   1,250,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   1,980,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Hợp Kim Inox 304
Vỏ Gỗ 1202 mặt hợp kim
Mã   :   12444
Vỏ   :   1,400,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   1,850,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Hợp Kim Inox 304

Vỏ gỗ cao cấp rubynd

Vỏ gỗ Nokia 515 124.05
Mã   :   12405
Vỏ   :   2,350,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   5,750,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Siêu Mỏng 12mm
vỏ gỗ 7210 vertu bạc
Mã   :   12449
Vỏ   :   3,300,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   4,600,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mun Sọc + Bạc MM
Vỏ Gỗ Nu Hương Nokia 1202
Mã   :   12460
Vỏ   :   2,350,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   2,800,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Nu Hương + Topa Xanh Lá
Vỏ sừng trâu 108 123.73
Mã   :   12373
Vỏ   :   1,950,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   2,680,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Phím Vertu Bạc Ý

Điện Thoại Vàng

Vỏ Gỗ 6700 124.30
Mã   :   12430
Vỏ   :   12,600,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Trắc + Vàng 18k
Ngựa vàng Nokia 6700 2014
Mã   :   12410
Vỏ   :   14,750,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Mun Đặc Biệt + Vàng 18K
Điện Thoại Vàng 6700 888.88
Mã   :   88888
Vỏ   :   99,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Tùy Lượng Vàng
iPhone 5S Đúc Vàng
Mã   :   12426
Vỏ   :   99,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Vàng 18K 3.5 Lượng

Điện thoại sừng trâu

Vỏ sừng trâu 7210
Mã   :   12381
Vỏ   :   2,600,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   3,900,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Sừng + Topa Đen
Vỏ Sừng Nokia 206 123.31
Mã   :   12331
Vỏ   :   3,400,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   4,700,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Sừng Trâu 100%
Nokia 7210 vỏ sừng trâu
Mã   :   12475
Vỏ   :   3,350,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   4,650,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Sừng Trâu + Viền Đá
Vỏ Sừng 7210 124.37
Mã   :   12437
Vỏ   :   2,750,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   4,050,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Sừng Trâu + Topa Đen

Vỏ gỗ phong thủy 3D

vỏ gỗ 3D 7210 124.01
Mã   :   12401
Vỏ   :   Liên hệ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :  
Vỏ Gỗ 206 3D 124.23
Mã   :   12423
Vỏ   :   2,500,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   3,800,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Nu 2 màu
vỏ gỗ 108 3d rồng 123.83
Mã   :   12383
Vỏ   :   1,200,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   1,930,000 VNĐ

Chất Liệu   :   3D Rồng
Vỏ gỗ nokia 105 123.58
Mã   :   12358
Vỏ   :   1,050,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   1,450,000 VNĐ

Chất Liệu   :   3D Bát Mã

Vỏ gỗ bàn phím qwerty

Điện thoại vỏ gỗ Qwerty
Mã   :   12440
Vỏ   :   1,350,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   2,850,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Mun Sọc + Center Hột
Vỏ gỗ E71 | E72 124.12
Mã   :   12412
Vỏ   :   2,700,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Mun Đặc Biệt
Vỏ gỗ E71 | E72 123.93
Mã   :   12393
Vỏ   :   1,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Cẩm Lai
Vỏ Gỗ BB 8120 123.53
Mã   :   12353
Vỏ   :   1,000,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Gỗ Cầm Lai

Vỏ gỗ độc nhất

Ốp xà cừ Iphone 5 123.94
Mã   :   12394
Vỏ   :   800,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Xà Cừ Tự Nhiên
Vỏ gỗ nokia 8800 123.66
Mã   :   12366
Vỏ   :   500,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Mun Sọc
Vỏ gỗ NGage 123.20
Mã   :   12320
Vỏ   :   2,050,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :   Mun Sọc + Xà Cừ
Vỏ gỗ thỏi son 123.40
Mã   :   12340
Vỏ   :   900,000 VNĐ
Vỏ + Máy   :   2,900,000 VNĐ

Chất Liệu   :   Gỗ Thông Vàng

Điện thoại mobiado

Mobiado 712 Gold 124.21
Mã   :   12421
Vỏ   :   Liên hệ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :  
Mobiado One 77 Bạc 123.35
Mã   :   12335
Vỏ   :   Liên hệ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :  
Mobiado One 77 Gold 123.34
Mã   :   12334
Vỏ   :   Liên hệ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :  
Mobiado 712 Gold 123.33
Mã   :   12333
Vỏ   :   Liên hệ
Vỏ + Máy   :   Liên hệ

Chất Liệu   :  

Thống Kê Truy Cập

Đang Online : 35 Thống Kê Theo Tuần : 7108 Thông Kê Theo Tháng : 20544 Tổng Lượng Truy Cập : 348641

  

                         HỒ CHÍ MINH  CN1: 573D Cách Mạng Tháng 8, P.15, Q.10
   CN2: 597  Đường 3 Tháng 2, P.8,  Quận 10
   CN3: 33/39  Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú
   HOTLINE: 094.2222.092 & 098.22222.87 (Gặp Dũng)
   
ĐÀ NẴNG  CN1: 94 Nguyễn Hoàng, Thanh Khê, Đà Nẵng 
   HOTLINE: 0944.00.33.55 (Gặp Quý)

Mạ vàng - Đúc vàng - Khảm vàng - Khảm kim cương - Khảm đá quý cho tất cả các dòng điện thoại